บางคนทำเป็นบอกว่าแคร์คนอื่นมากอย่างนั้นอย่างนี้ แต่พอทำไร พูดอะไร ไม่เคยนึกถึงใจใคร นี่เค้าเรียกแคร์แต่หรือเปล่า